I Certame Poesía Galega

FALLO

 

O xurado do I Certame Poesía Galega – Editorial Cuestión de Belleza decidiu outorgar o Primeiro Premio ao poemario Sinódica Luz, obra do poeta chairego D. Xosé Otero Canto, pola orixinal e prismática ollada as luces máis íntimas do ser humano, as súas emocións, contrastadas coa máis ameazante e globalizadora escuridade exterior. Unha visión de inmensa forza expresiva, a través dunha maxistral, e persoal, riqueza léxica que acada un profundo lirismo. Unha obra de Beleza global.

Ourense,  1 de marzo de 2018

El jurado del I Certamen de Poesía Gallega – Editorial Cuestión de Belleza ha decidido otorgar el Primer Premio al poemario “Sinódica Luz”, obra del poeta chairense D. Xosé Otero Canto, por la original y prismática mirada a las luces más íntimas del ser humano, sus emociones, contrastadas con la más amenazante y globalizadora oscuridad exterior. Una visión de inmensa fuerza expresiva, a través de una magistral, y pesonal, riqueza léxica que alcanza un profundo lirismo. Una obra de Belleza global.

Orense, 1 de marzo de 2018