CALPURNIAS

mulleres poetas ourensás

escolma  contemporánea

Unha antoloxía de dez mulleres poetas ourensás (en preparación):

ALBA CID

ROSA ENRÍQUEZ

YOLANDA LÓPEZ

ARANCHA NOGUEIRA

ROCHI NÓVOA

CELIA PARRA

CHUS PATO

RAIDA RODRÍGUEZ

MARINA SÁNCHEZ

MONTSERRAT VILLAR